Özlük Hakları

Maaş Hesaplama – Brütten Nete, Netten Brüte

Hesaplama Türü Brütten Nete Netten Brüte (Agi Hariç) Netten Brüte (Agi Dahil)
30 Günlük(Aylık) Ücretiniz : TL
Çalışan Tipi : Normal Emekli
Kümüle Gelir Vergisi Matrahı : TL
Sakatlık Durumu : Yok 1.Derece 2.Derece 3.Derece
Medeni Durum : Bekâr Evli (Eş Çalışmıyor) Evli (Eş Çalışıyor)
Çocuk Sayısı : Yok 1 2 3 4 5
Hesaplanan Tutar:
DETAY
SGK İşçi Payı
İşsizlik İşçi Payı
Toplam SGK Primi
Sakatlık İndirimi
Vergi Matrahı
Gelir Vergisi Kesintisi
Damga Vergisi Kesintisi
Net İşçiye Ödenecek Tutar
AGİ
Toplam (Agi Dahil)
İŞ VERENE MALİYETİ
SGK Prim İşveren Payı
SGKİşsizlik İşveren Payı
TOPLAM İŞÇİ MALİYETİ
SGK'ya Ödenecek Tutar
Muhtasar Ödenecek Tutar