Özlük Hakları

İş Mahkemesi Masraf Hesaplama

Dava Değeri : (Dava değeri belli değilse boş bırakınız.)
Taraf Sayısı :
Tanık Sayısı : (Tanık var, fakat sayısı belli değilse seçiniz.)
Avukat Sayısı :
Bilirkişi Sayısı :
Keşif : (Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz.)
Bilirkişi : (Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz.)