Gerekli Formlar

İşe Alım Sırasında İhtiyaç Duyulabilecek Formlar
FORMAday Değerlendirme Form ÖrneğiTıklayınız
YÖNETMELİKDavranış Kuralları YönetmeliğiTıklayınız
FORMİş Başvuru Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMİşe Giriş Onay Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMPersonel Bilgi Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMÜcret Belirleme Formu ÖrneğiTıklayınız
İşten Çıkarma İhtiyaç Duyulabilecek Formlar
FESİHHizmet Akti Fesih Bildirimi ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEİbraname ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEİstifa Dilekçe ÖrneğiTıklayınız
FORMPersonel İstifa Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMİstifa Onay Form ÖrneğiTıklayınız
Çalışma Süresince İhtiyaç Duyulabilecek Formlar
FORMEksik Gün Bildirim FormuTıklayınız
BİLDİRGEBoş İşe Giriş BildirgesiTıklayınız
BİLDİRGEBoş İşten Ayrılış BildirgesiTıklayınız
DİLEKÇETuristik Amaç İçin Vize Talep Dilekçe ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEİş Seyahati İçin Vize Talep Dilekçe ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEÇalışma BelgesiTıklayınız
DİLEKÇEDaha Önce Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Daveti ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEFazla Mesai Onay Belgesi ÖrneğiTıklayınız
FORMAtama - Görev Değişikliği Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMEğitim Değerlendirme Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMSeyahat İş Avansı Talep Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMSeyahat İş Avansı Kapama Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMPersonel Değerleme Formu ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEDoğum Yapan Kadının 6 Ay Ücretsiz İzin Talep Dilekçe ÖrneğiTıklayınız
DİLEKÇEDoğum Yapan Kadının Emzirme İzin Talep Dilekçe ÖrneğiTıklayınız
FORMDoğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma BelgesiTıklayınız
FORMİzin Hakkı Olmayan Personelin İzin Talep Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMMazeret İzin Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMYıllık Ücretli İzin Başvuru Formu ÖrneğiTıklayınız
FORMAsgari Geçim İndirimi AGİ FormuTıklayınız
DİLEKÇEFazla Mesai Onay Belgesi MuvafakatnameTıklayınız
DİLEKÇEKısmi Süreli Çalışma Talep DilekçesiTıklayınız
DİLEKÇEKısmi Süreli Çalışma Onay DilekçesiTıklayınız
FORMKarakol İçin İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1)Tıklayınız
FORMKarakol İçin Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form-2)Tıklayınız
DİLEKÇEÖzürlü Personel DilekçesiTıklayınız
Sözleşme Örnekleri
SÖZLEŞMEBelirsiz Süreli İş Sözleşmesi ÖrneğiTıklayınız
SÖZLEŞMEBelirli Süreli İş Sözleşmesi ÖrneğiTıklayınız
SÖZLEŞMEKısmi Süreli PART-TIME İş Sözleşmesi ÖrneğiTıklayınız
Tutanaklar, İhtarlar, Fesih Bildirim Örnekleri
İHTARAmir Hakaret, Uygunsuz Söz ve Davranışlar Nedeniyle İhtar ÖrneğiTıklayınız
İHTARCinsel Taciz Anlamına Gelecek Davranışlar Nedeniyle İhtar ÖrneğiTıklayınız
TUTANAKFesih Bildiriminin İşçi Tarafından İmzalanmaması Durumunda Düzenlenecek Tutanak ÖrneğiTıklayınız
FESİHHakaret ve Şiddete Başvurma Durumunda İş Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
FESİHHasta Olmadığı Halde İstirahat Raporu ya da Yalan Beyan ile İzin Alınması Nedeniyle Akdin Fesih ÖrneğiTıklayınız
FESİHİş Kazasına Neden Olabilecek Şekilde Riskli Çalışma Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
FESİHHastalık Sürecini Uzatacak Davranışlarda Bulunmak Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
TEBLİGATİşe Gelmeyen, Devamsızlık Yapan İşçinin Adresine Gönderilecek Tebligat ÖrneğiTıklayınız
FESİHİstirahat Raporunda Tahrifat Yapılması Sonucu Hizmet Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
İHTARMesai Arkadaşının İşlerini Aksatmaya Sebep Olmak Nedeniyle İhtar ÖrneğiTıklayınız
İHTARİzinsiz İşe Gelmeme - Devamsızlık Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken İhtar ÖrneğiTıklayınız
TUTANAKİzinsiz İşe Gelmeme - Devamsızlık Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken Tutanak ÖrneğiTıklayınız
FESİHMaddi Hasar Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
İHTARİzin Almadan İnternet Kullanımı Nedeniyle Düzenlenmesi Gereken İhtar ÖrneğiTıklayınız
İHTARBenzer İşi Yapan İşçilerden Daha Az Verimli Çalışma Nedeniyle İhtar ÖrneğiTıklayınız
FESİHSık Sık Hastalanma Nedeniyle Hizmet Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
FESİHUyarılara Rağmen Kötü, Özensiz, Yetersiz Çalışılması Nedeniyle İş Akdinin Fesih ÖrneğiTıklayınız
FESİHİçinde Bulunulan Ekonomik Kriz Nedeniyle Fesih ÖrneğiTıklayınız
Menü