Gelir Vergisi Kesintisi Nasıl Hesaplanır?

(Bu makale 2014’de 30.042 kez okundu!)

Gelir vergisi kesintisini anlatmadan evvel, her ne kadar sadeliğe ve pratikliğe özen göstersek de, değinmeden geçemeyeceğimiz kavramlar var.

Bunlardan ilki matrah…

Matrah en yalın haliyle hesaplamanın yapılacağı, baz alınacağı rakamdır.

Gelir vergisi matrahı; brüt ücretten SGK kesintisinin düşülmesinden sonra kalan rakamdır. Bu kalan rakam üzerinden hesaplama yapacağız.

 

Örnek vermek gerekirse 2.000,00-TL brüt ücret alan bir işçinin gelir vergisi matrahını şöyle buluyoruz;

2.000,00-TL x 0,15 = 300,00-TL

2.000,00-TL – 300,00-TL = 1.700,00-TL Gelir vergisi matrahı

İkinci kavram da kümülatif gelir vergisi matrahı…

Kümülatif; “katlanarak, toplanarak gelen” anlamındadır diyebiliriz.

Bir önceki paragrafta bahsettiğim matrahı bulma işlemini her ay için yapıyorsunuz fakat Ocak’ta bulduğunuz rakamın üzerine Şubat’ta 2. ayınkini ekliyorsunuz. Bu ikisinin üzerine Mart’ta 3. bulduğunuzu ekliyorsunuz ve bu şekilde sene sonuna kadar gidiyor. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarının gelir vergisi matrahlarını toplarsanız Mart ayı kümülatif gelir vergisi matrahını bulmuş olursunuz. Ocak’tan Haziran’a kadar gelir vergisi matrahlarını toplarsanız Haziran ayının kümülatif gelir vergisi matrahını bulursunuz.

Yine örnek vermek gerekirse Ocak ayında 1.000,00-TL, Şubat ve Mart ayında 1.500,00-TL brüt ödeme alan bir işçinin Mart ayı kümülatif gelir vergisi matrahını şöyle buluyoruz;

 

1.000,00-TL x 0,15 = 150,00-TL Sigorta kesintisi

1.000,00-TL – 150,00-TL = 850,00-TL Gelir vergisi matrahı

850,00-TL Ocak ayı kümülatif gelir vergisi matrahı (öncesinde başka ay olmadığı için)

 

1.500,00-TL x 0,15 = 225,00-TL Sigorta kesintisi

1.500,00-TL – 225,00-TL = 1.275,00-TL Gelir vergisi matrahı

850,00-TL + 1.275,00-TL = 2.125,00-TL Şubat ayı kümülatif gelir vergisi matrahı

 

1.500,00-TL x 0,15 = 225,00-TL

1.500,00-TL – 225,00-TL = 1.275,00-TL Gelir vergisi matrahı

850,00-TL + 1.275,00-TL + 1.275,00-TL= 3.400,00-TL Mart ayı kümülatif gelir vergisi matrahı

 

Şimdi gelelim gelir vergisinin nasıl hesaplandığına;

Gelir vergisinin basamakları olduğunu duymuşsunuzdur. Gelir vergisi işçi kazandıkça artan bir yapısı vardır. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar çok vergi ödersiniz.

 

Basamaklar da 2012 yılı için şu şekilde;

10.000-TL’ye kadar  %15

25.000-TL’nin 10.000-TL’si için 1.500-TL, fazlası  %20

88.000-TL’nin 25.000 -TL’si için 4.500-TL, fazlası  %27

88.000-TL’den fazlasının  88.000- TL’si için 21.510-TL, fazlası  %35

 

Bu basamaklar kabaca şu anlama geliyor, kümülatif gelir vergi matrahınız bu basamaklardan hangisine isabet ediyorsa o orandan vergilendirileceksiniz.

Şimdi daha iyi kavramanız adına şöyle bir örnek verelim,

Aylık brüt 5.000,00-TL alan bir personel Ocak, Şubat ve Mart ayları için ne kadar gelir vergisi öder?

 

Ocak ayı için hesaplayalım

 

Önce sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Bu Ocak ayı olduğundan geçmiş aydan gelen kümülatif gelir vergisi matrahımız sıfır.

4.250,00-TL Ocak ayından gelen kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz. Basamaklarımıza bakalım. 4.250,00-TL 10.000,00-TL’nin altında olduğundan oran %15

4.250,00-TL x 0,15 = 637,50-TL gelir vergisi

 

Şubat ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Ocak ayından gelen kümülatif rakama Şubat ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

4.250,00-TL + 4.250,00-TL = 8.500,00-TL Şubat ayı kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz. Basamaklarımıza bakalım. 8.500,00-TL de 10.000,00-TL’nin altında olduğundan oran yine %15

Demek ki bu ay ki 4.250,00-TL gelir vergisi matrahında da %15 oranını kullanmalıyız.

4.250,00-TL x 0,15 = 637,50-TL gelir vergisi

 

Mart ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Şubat ayından gelen kümülatif rakama Mart ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

8.500,00-TL + 4.250,00-TL = 12.750,00-TL Mart kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz. Basamaklarımıza bakalım. 12.750,00-TL ikinci basamağa ulaştı.

 

2. basamağa ulaştı diye %20 ile işlem yaparsak hata yapmış oluruz.

Basamakları bir sürahi gibi düşünün. Biri dolmadan diğerine geçemezsiniz.

Şubat ayında kümülatif 8.500,00-TL idi. Yani basamağın dolmasına 1.500,00-TL daha var.

Bu da şu anlama geliyor;

 

4.250,00-TL’nin 1.500,00-TL’si ilk basamağa ait olacak, yani %15,

4.250,00-TL’nin 2.750,00-TL’si ikinci basamağa ait olacak, yani %20,

 

1.500,00-TL x 0,15 = 225,00-TL

2.750,00-TL x 0,20 = 550,00-TL

 

225,00 + 550,00 = 775,00-TL Mart ayı gelir vergisi

 

Nisan ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Mart ayından gelen kümülatif rakama Nisan ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

12.750,00-TL + 4.250,00-TL = 17.000,00-TL Nisan kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz.

Öncelikle Mart ayında 2. basamağı geçmiştik. Yani artık Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı diğer basamağa varana kadar (25.000-TL) %20’den hesaplamaya devam edeceğim.

 

4.250,00-TL x 0,20 = 850,-TL gelir vergisi

 

Mayıs ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Nisan ayından gelen kümülatif rakama Mayıs ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

17.000,00-TL + 4.250,00-TL = 21.250,00-TL Mayıs kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz.

Hala 25.000 sınırı geçilmedi. %20’ye devam…

4.250,00-TL x 0,20 = 850,-TL gelir vergisi

 

Haziran ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Mayıs ayından gelen kümülatif rakama Haziran ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

21.250,00-TL + 4.250,00-TL = 25.500,00-TL Haziran kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz.

500-TL’lik kısım 25.000 sınırımızı geçti.

Bu ay ki gelirimiz 4.250’idi. Bunun 500’ü 3. dilime kalıyor ise 3.750’si 2. dilimde kalıyor demektir.

3.750,00 x %20 = 750,00

500,00 x %27 = 135,00

750,00 + 135,00 = 885,00 TL Haziran ayı gelir vergisi

 

Temmuz ayı için hesaplayalım

 

Yine sigortayı düşüp gelir vergisi matrahını bulmalıyız;

5.000,00-TL x 0,15 = 750,00-TL sigorta kesintisi

Sonra sigortayı düşüyoruz;

5.000,00-TL – 750,00-TL = 4.250,00-TL gelir vergisi matrahı

Haziran ayından gelen kümülatif rakama Temmuz ayından gelen gelir vergisi matrahını ekliyoruz;

25.500,00-TL + 4.250,00-TL = 29.750,00-TL Temmuz kümülatif gelir vergisi matrahı

Şimdi gelir vergisini hesaplayabiliriz.

Haziran ayında 3. dilime geçmiştik. Demek ki artık %27 oranı ile ilerleyeceğiz. 4. basamak 88.000,00-TL. Yani KGVM 88.000,00 TL olana kadar %27’ye devam.

4.250,00 x %27  = 1.147,50 TL Temmuz ayı gelir vergisi

——————————————————————————-

Şayet son dilimi de görebilseydik Şubat ve Haziran aylarında yaptığımız ayrımı yine yapacaktık. Fakat 5.000,00-TL brüt ücretli biri bu kadar kazanç sağlayamayacağı aşikar ve Aralık ayına kadar gitmeye gerek yok. Aralık ayı dahil bundan sonrası hep Temmuz ile aynı gidecek.

Son olarak dikkat edilecek nokta, Aralık ayı bitip yeni senenin Ocak’ını hesaplayacağımızda Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı sıfırlanacak ve 1. gelir vergisi kesinti basamağından yeniden başlanacaktır.

Hangi ödemelerden gelir vergisi kesilir öğrenmek için tıklayın.

http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/newsvine_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/yahoobuzz_32.png http://www.ozlukhaklari.com/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_32.png

7 yorumlar

 1. tolga diyor ki:

  çok teşekürler, diğer yerlere göre çok aydınlatıcı olmuş. emeğinize sağlık.

 2. fuat diyor ki:

  kümülatif G.V.M.YANLIŞ HESAPLANAN biriyim işyerine bunu bildirdim sistem hatası dediler.bodrolarımızı mail yoluyla bize iletiyorlar buda ay ortasını buluyor üç aydır eksik ücret almakdayım 5812 tl`le işe giriş yapdım üçayda 26 bin küsürdeyim ne yapmamlazım işden ayrılacagım yasalhaklarım nelerdir.

  • Okan Koçak diyor ki:

   Fuat Bey merhabalar,

   Eğer brüt ücretten çalışan bir şirketteyseniz, evet, net ücretiniz KGVM’nin (kümülatif gelir vergisi matrahının) yanlış hesaplanması nedeniyle eksik yada fazla yatabilir. Aslında bu işveren ile aranızda çok da sorun yaratmaması gerekir. Çünkü işveren bunun bilincindeyse zaten bunu otomatik olarak tazmin eder. Öncelikle sistem hatası olduğunu kabul ettiklerine göre paranızı da vermeyi kabul ediyorlar demektir.

   Öncelikle gerçekten bir sistem hatası söz konusuysa tüm çalışanlarda hata var demektir. Yok sadece sizde varsa büyük ihtimalle hesaplamayı yapan personelde bir hata var. Gelir Vergisi basamaklarını mı yoksa puantaj kartınızdaki kümülatif gelir vergisi rakamıyla mı oynandı orasını Allah bilir.

   Kısa kesmek gerekirse, isteseniz paranızı alırsınız gibi geldi bize. Yok vermiyorlarsa noterden bir ihtar çekin ve mahkeme yoluna gideceğinizi belirtin. 2-3 aya mahkeme sonuçlanır ve paranızı alırsınız ama bu işvereninize pahalıya patlar. Çünkü sizin verginiz yanlış hesaplandıysa Muhtasar Beyanname’de yanlış veriliyor demektir. İşvereniniz bunu riske edemez.

 3. Mehmet Onur SEKİZKARDEŞ diyor ki:

  merhaba ben resmi kurumda çalışan bir işçiyim maaş yapılınca bodroda
  15 aralık -14 ocak diye maaş hesaplıyorlar ve vergi kesintisi 30 günlük hesaplıyorlar kümülatif 1 ocak 14 ocak ta sıfırlanması gerekmiyor mu? 15 günlük kesinti yapılıp kalan 15 de kesinti yapmamaları gerekmiyor mu?

  • Okan Koçak diyor ki:

   Ocak ayı bordronuza iyi bakın. Kümülatif sıfırlanıyor. Zaten ilk dilimden vergilendiriliyorsunuz.

 4. EMİNE diyor ki:

  merhaba, ben her ay prim nedeni ile farklı maaş alıyorum. bu nedenle ne kadar kesinti olduğunu hesaplayamadım yardımcı olurmusunuz. brüt tutarlar aşağıdaki gibidir. benden ne kadar kesinti yapılmış yardımcı olurmusunuz.
  Ocak 3.505,00
  Şubat 2.345,00
  Mart 2.399,00
  Nisan 2.278,00
  Mayıs 2.213,00
  Haziran 2.324,00
  Temmuz 3.173,00
  Ağustos 3.265,00
  Eylül 2.777,00
  Ekim 2.529,00
  Kasım 1.459,00
  Aralık 2.234,00

  • Okan Koçak diyor ki:

   Emine Hanım yapılan kesintiyi her ay size verilen bordroda görebilirsiniz. 12 kere brütten nete hesaplama yapmam için boş oturmam lazım.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*Bumerang - Yazarkafe