Evden Çalışma Nedir? Koşulları Nelerdir?

Evde çalışma, işçinin işverenin verdiği işi ücret karşılığında, kendi evinde veya belirlediği başka bir yerde bizzat veya aile bireyleriyle birlikte yapması işidir. Evde çalışma sıklıkla tekstil ve konfeksiyon gibi alanlarda uygulanmaktaysa da son zamanlarda reklamcılık, çeviri vb. işlerde de yaygınlaşmıştır.

Peki evde çalışanlar işçi sayılır mı?

Bir iş sözleşmesinin varlığı için işin mutlaka işverene ait işyerinde yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle evde çalışmalarda, işverenin işçi üzerinde denetim ve yönetim yetkisini kullanamasa da evde çalışanlar iş akışındaki zorunlu bir işi üstlenmişse işçi olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda evde çalışanlar İş Kanununda yer alan haklardan yararlanır ve borçlarla yükümlü olurlar. Ancak evde çalışan; bağımsız bir girişimci olarak, müşterilerini kendi seçerek, ücretini kendi belirleyerek ve kazancına sahip olarak bu işi yapıyorsa işçi sayılması mümkün değildir.

Evde çalışanların çalışma koşulları nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz şekilde evde çalışanlar işçi olarak nitelendirilse de işyeri dışında çalıştıkları için İş Kanununda belirlenen bazı hükümler onlar için uygulanamaz.

Örneğin evde çalışmalarda günlük ve haftalık çalışma süreleri, hafta tatili, ara dinlenme, fazla çalışma gibi hükümler uygulanmaz. Yine evde meydana gelen her kaza iş kazası sayılmaz. Ancak evde işveren için yapılan bir iş nedeniyle kaza meydana gelmişse işveren sorumlu tutulabilir.

İşçiye deneme amacıyla bir iş verilmişse, işçi-işveren arasındaki sözleşme deneme süreli sözleşme, işçi işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırılıyorsa aralarındaki sözleşme belirsiz süreli sözleşme sayılır.  Diğer durumlarda ise sözleşmenin belirli süreli yapıldığı kabul edilir.

Evde çalışan işçi, verilen işi zamanında bitirmek ve işverene teslim etmek zorundadır. Eğer işçi kusuru ile işi gereği gibi yerine getirmemişse masrafı kendisine ait olmak üzere yaptığı hatayı gidermekle yükümlü olacaktır.

Evde çalışanların ücreti ne zaman ödenir?

Eğer işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırılıyorsa ücreti on beş günde bir ödenir. Bu gibi durumlarda işçinin rızası olmak koşuluyla ücretin ayda bir ödeneceği de kararlaştırılabilir. Şayet işçi aralıklı olarak çalıştırılıyorsa ücret ödemesi her ürün tesliminde yapılmalıdır.

Yorumlara kapalı.

Menü