İnsan Kaynakları ve Hukuki Süreçler Eğitim Semineri

BİLGİLER

Tarih: 14 Mayıs 2017

Yer: PolCenter Levent/İstanbul

Süre: 8 Saat
Başlama Saati: 10:00
Bitiş Saati: 18:00

ÜCRET

300,00 TL + KDV
(eOfis Müşterilerine ve İK Yüksek Lisansı Yapmakta Olanlara Özel %50 İndirim!)

Not: Kontenjanlarda yeriniz ayrılabilmesi için ücretin 50 TL’lik kısmının ön ödeme olarak banka hesaplarımıza yatırmanız gerekecektir.

Konu Başlıkları

 • Özlük Dosyası İçeriği ve Biçimi
 • Organizasyon Şeması
 • Sözleşme
 • Yönetmelik
 • Görev Tanımı
 • Prosedür
 • Sözleşme Türleri
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Kısmi (Part-Time) Süreli İş Sözleşmesi
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Tutanak
 • Savunma Talebi, Savunma ve İhtarname
 • İstifa
 • İkale (Bozma) Sözleşmesi
 • İbraname
 • Zimmet Formları
 • Çalışma Belgesi
 • İK ve Hukuk Birimi Arasındaki İletişim
 • Davalar
 • İşe İade Dava Süreci
 • İşe İade Davasına Dair Önemli Detaylar
 • Alacak Davaları
 • İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • Bordronun Hukuken Önemi ve Davalar Açısından Etkisi
 • İş Davalarında İşverenden Hangi Evraklar İstenir?
 • İş Davalarında Genelde Şahitlere Neler Sorulur?
 • Son Çare İlkesi
 • Eşit Davranma İlkesi
 • İşçi Lehine Yorum İlkesi
 • Hak Düşürücü Süre Kavramı
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • Geçerli Nedenle Fesih – Haklı Nedenle Fesih Ayrımı
 • Geçerli veya Haklı Fesihte Dikkat Edilecek Hususlar
 • Fazla Mesailerin Doğruluğu ve Ödemenin İspatı
 • Resmi Tatillerin Ödendiğinin İspatı
 • Devamsızlık, Hukuki Sonuçları ve İspatı
 • İş-Kur Müfettişlerinin İş yerindeki Denetimleri
 • İş Kazası
 • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
 • Asıl İşveren-Alt İşveren Hukuki
 • Asıl İşveren-Alt İşveren Cezai Sorumlulukları
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
 • Çalışma Yerinin Değiştirilmesi
 • Pc ve İnternetin İşverence Denetimi ile Özel Hayatın İhlali
 • Eğitim Giderlerinin İşçiden Tazmini
 • İşçinin verdiği Maddi Zararın Tazmini
 • İş yerinin Devri
 • Mobbing (Baskı – Psikolojik Taciz)
 • Maaş Haczi
 • Performans Değerleme
 • Oryantasyon Süreci

bordroloma eğitimi

İnsan Kaynakları ve Hukuki Süreçler Eğitim Semineri

Detaylı Bilgi Kayıt Ol

Menü