İnsan Kaynakları

2015 25 Sayılı Genelge – KADEM – Kayıtdışı ile Mücadele

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595 / Konu : Kayıt dışı istihdam ile mücadele GENELGE 2015/25 Bilindiği üzere Kurumumuz Yönetim Kurulunun 27/2/2014 tarihli ve 2014/82 sayılı kararı ve Bakanlık Makamının 12/3/2014 tarihli ve 95 sayılı OLUR’ları ile kurulan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında; Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları yer almaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Bankalar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge alınması amacıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 11 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 100 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak “Bankalar ve Kamu İdareleri…

Özlük İşleri, Bordrolama ve İnsan Kaynakları, Hukuki Süreçler Eğitim Semineri

Ne zaman? Seminerimiz iki haftada bir Cumartesi günleri 10:00 – 18:00 arasında düzenlenir. Nerede? Seminerimiz İstanbul Bakırköy’de, İnan Akademi’ye ait bize özel ayrılan seminer salonumuzda verilmektedir. Seminer için uygun yer ve yeterli katılımcı sağlanması şartıyla Türkiye’nin her yerindeki şirketlere eğitim vermeye de geliyoruz. Adres: Marmara Forum AVM karşısı – Garden Office Kat:4 Bakırköy İstanbul Kim? Seminer bizzat OZLUKHAKLARI.COM ’un yazarı Okan Koçak tarafından verilmektedir. Aslen mali müşavir olan Okan Koçak, İK Yönetimi alanında denetim hizmeti vermekte ve bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Ne kadar? Seminerimize katılım bedeli kişi başı 300,00-TL+KDV’dir. Kontenjan? Seminerimizi 10 kişiyi aşmayacak şekilde planlıyoruz. Böylece çalıştığınız şirkette yaşadığınız sorunlara dair dilediğiniz kadar soru sorabilir fikirlerinizi diğer katılımcılarla paylaşabilirsiniz. Eğitim Prensiplerimiz Katılımcılar ile mesafeli bir eğitim ortamı oluşturulmaz. Karşılıklı çaylar yudumlanır, kahveler hüpürdetilir, sorular sorulur, cevaplar alınır, kartvizitler verilir. Kimse kimseye üstünlük taslamaz. Çalıştıkları kurumlarda yaşadıkları özlük, bordrolama veya insan kaynakları ile bunların hukuki süreçlerindeki sorunlara “katılımcı ile eğitimci arasında kalmak suretiyle”…

Kötü Niyet Tazminatı

İş sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak kötü niyetle feshedilmiş işçiler kötü niyet tazminatı için hukuki yollara başvurabilirler. Bu cümleyi her yerde duyarsınız ama yeterli olmayacağı açık. Hadi biraz daha açıklık getirelim; Kötü niyetten kasıt nedir? İşverenlerin en sık yaptığı kötü niyetli eylemleri aşağıya sıralayalım; İşçinin sendikaya üye olması, İşçinin sendikal faaliyetlerde bulunması, İşvereni şikayet etmesi, İşverene dava açması, İşveren aleyhinde şahitlik yapması, Çok sayıda işçiyi çıkardıktan sonra yenilerini alması İşçinin temel hak ve hürriyetlerini engellemesi, İşçinin yasal haklarını talep etmesi. Bu saydıklarım ve benzerleri nedeniyle çıkarıldığını düşünüyorsa işçi kötü niyet tazminatı talep edebilir. Peki şartları yok mu? Her aklına esen alabilir mi? Hadi inceleyelim; Sürekli olarak o işte çalışmalısınız: En az 30 iş gününden uzun süreceği belli olan bir iş yapıyor olmalısınız. Yani 2 günde bitecek bir boya işi için işe alınmış olmamalısınız. İş güvencesi kapsamında olmamalısınız: 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde veya 6 aydan kısa süredir çalışıyor…

Süt İzni

Doğumdan sonra yeni doğan çocuk 1 yaşına gelene kadar anneye her gün 1,5 saat süt izni verilmek zorundadır. Bu izinler ücretli olmak zorundadır. Maaştan kesilemez. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaç parçada kullanılacağı annenin isteğine bırakılır. Uygulamada genelde bu süt izinleri toplanarak anneye haftada 1 gün ücretli izin verilerek kullandırılmaktadır. Elbette bu annenin isteği ve onayı doğrultusunda yapılmak zorundadır. Kadın devlet memurları için süt izni farklı düzenlenmiştir. Çocuğun ilk 6 aylık döneminde süt izni günlük 3 saat ikinci 6 aylık döneminde ise süt izni kadın işçilerde olduğu gibi günlük 1,5 saat olur. Babalık izni konusunda olduğu gibi burada da memur kadınlarımız avantajlı durumdalar. Bu yazıya Doğum izni konulu makalemizi okumadan geldiyseniz bilgileriniz eksik kaldı demektir ve şiddetle okumanızı tavsiye ederiz. Okumak için tıklayınız.

Doğum İzni

Bu makalemizde kadın işçilerimizin doğum yapması durumunda elde edecekleri izin sürelerini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Aradığınız bir çok sorunun cevabını madde madde bulacaksınız. Bulamadığınız bir konu olursa lütfen yorum olarak ekleyin, eksiğimizi tamamlayalım. Doğum iznine hak kazanabilmek için o iş yerinde belli bir süre çalışma koşulu aranmamaktadır. Kadınlara hamilelik nedeniyle doğumdan önce 8 ve sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta hastane raporu ile istirahat izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki süreye 2 hafta daha eklenir. İşveren bu raporu eksik gün bildiriminde ve aylık bildirgede 01 kodu ile İSTİRAHAT olarak girer. Kadın işçi talep ederse doğumdan sonra 6 aya kadar ücretsiz bir izin verilebilir. Alınan bu izinler kadınların yıllık ücretli izin ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Yani örnek vermek gerekirse 01.01.2016 tarihinde yıllık izin hak edecek olan kadın işçi  bu tarihe gelmeden evvel 6 aylık ücretsiz doğum izni kullanırsa 01.06.2016 tarihinde yıllık izin hak eder. Kıdem tazminatı hesaplanırken de bu 6…

Türkiye’de İnsan Kaynakları Olmak

Türkiye’de insan kaynakları uzmanı ya da benzer pozisyonda çalışmak zordur. İnsan kaynakları olarak sizden beklenenler çelişkilerle doludur. İnsan kaynakları olarak adil, tarafsız, empati kurabilen, kendini ifade etmekte güçlük çekmeyen, dürüst ve sağlam bir kişiliğe sahip olmanız esastır. Bu yazımda insan kaynakları biriminde çalışmanın zorluğunu değil Türkiye’deki işveren profili için insan kaynakları biriminde olmanın zorluklarından bahsedeceğim. Kurumsal firmalarda çalışan şanslı azınlığı bir kenara koyarsak atölyecilikten yetişen, kurumsallık hedefi olmayan yani alaylı işverenler için çalışanlar anlatmak istediklerime hak vereceklerdir. İnsan kaynakları birimi tüm üst yönetimden ayrı bir yapıya sahiptir. Çünkü müdür bile en basit tabirle bir işçidir ve doğal olarak hata ve hile yapabilir ve şirketin kırmızıçizgilerini aşabilir. Doğal olarak İK’nın ast üst demeden herkesin hatasını görecek ve önlem alacak, ceza-ödül sisteminin  mekanizmalarını çalıştıracak özerk bir yapısı olmalıdır. Bu bahsedilen ilkeler ülkemizde “fantezi” den öteye geçemez. Bizim ülkemizde İK denilince ilan veren, cv eleyen, insanları uyaran hatta özlük işlerini de üstlenip bordro…

Zorunlu Ücretsiz İzin

Zorunlu ücretsiz izin işverenin iş yükünde ciddi bir düşüş ya da durma yaşanması durumunda gereksiz işçilik maliyetine katlanmamak için başvurduğu yöntemlerden biridir. Aynı şekilde işçinin de hayatında yaşanan bazı gelişmeler işçinin işe bir süre ara vermesine ve bu sürenin uzun sürmesine neden olabilir. Böyle zamanlarda zorunlu ücretsiz izinden bahsedilir. Zorunlu ücretsiz izinden bahsedebilmek için iş sözleşmesinde işçi ve işverenin karşılıklı olarak anlaşmış olduğunu görmek veya sözleşmede böyle bir madde yoksa işçinin rızasının olduğuna dair bir belgenin (muvafakatname) karşılıklı olarak imza edilmiş olması gerekmektedir. “İşçinin rızası olmadan zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılamamaz” Ücretsiz iznin herhangi bir sınırı yoktur. Taraflar özgürce süreyi belirleyebilir. Ücretsiz izin süresince ücret ve yan haklar işlemez. Ücretsiz izin süresince işçinin sigortası yatırılmaz. Ücretsiz izin süresince işçi işin SGK’ya eksik gün bildirimi verilir ve ekinde de yukarıda bahsi geçen “rızasının olduğuna dair belge” bulunmalıdır. Ücretsiz izin süresince yıllık izin ve tazminatlar işlemez. İşçinin zorla ücretsiz izne çıkarılması halinde ise; İşçi…

Deneme Süresi nedir? Zorunlu mudur? Ne kadar sürer?

Deneme süresi, işçi ile işverenin karşılıklı olarak birbirini tanıması için birbirlerine verdikleri bir süredir. Bu süre zarfında iki taraftan biri diğerinden memnun olmazsa herhangi bir tazminat doğmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Deneme süresi ücret ve yan hakların (prim, mesai vb.) doğması için engel değildir. Bu haklar çalışıldığı kadar ödenir. Şayet deneme süresi aşılırsa ve normal bir şekilde işçi tazminat kazanarak işten ayrılması gerekirse deneme süresindeki çalışmaları da bu hesaba katılır. Deneme süresi zorunlu değildir. Sözleşmede deneme süresi olmayacağı belirtilebilir. Sözleşme yoksa deneme süresi de yoktur! Sözleşme yoksa işçi işten çıkarılırken ihbar süresince çalıştırılır. Deneme süresi karşılıklı olarak belirlenir ve en fazla 2 ay olabilir. Toplu iş sözleşmeleri ile en çok 4 aya kadar uzatılabilir.

Menü