Brüt Ücret, Net Ücret, Giydirilmiş Ücret ve İşverene Maliyet

Bazı çalışanların Brüt ücret ile net ücret arasındaki farkı bilmemesi, bazı işverenlerin ise brüt ücreti işverene olan maliyet zannetmesi nedeniyle bu makaleyi yazmayı uygun gördüm.

 

Brüt ücret; işçinin SGK’ya ödeyeceği SGK İşçi Primi ve SGK İşçi İşsizlik Primi ile Maliye Bakanlığına ödeyeceği Gelir Vergisi ile Damga Vergisinin henüz işveren aracılığı ile kesilmemiş halidir.

Net ücret de yukarıdaki tanımdan yola çıkmak gerekirse; yine yukarda sayılan sigorta ve vergi kesintileri yapıldıktan sonra işçiye ödenen kısımdır.

Yani;

Brüt Ücret – Kesintiler = Net Ücret

diyebiliriz.

Giydirilmiş ücret; Brüt ücrete prim, ikramiye, nakdi yol, yemek yardımı vb. diğer kazançları eklememiz suretiyle bulunur. Yani işçinin tüm brüt kazançlarının toplamıdır.

Yani;

Brüt Ücret + Prim + İkramiye + Yemek Yardımı + vs. = Giydirilmiş Ücret

diyebiliriz.

İşverene Maliyet ise işçinin Brüt Ücretinin (ve varsa ek diğer ödemelerin yani Giydirilmiş Ücretinin) üzerine SGK İşveren Primi ve SGK İşveren İşsizlik Priminin eklenmesiyle bulunur.

Yani;

Brüt Ücret (ek kazanç varsa Giydirilmiş Ücret) + SGK İşveren Primleri = İşverene Maliyet

diyebiliriz.

 

Bu konuştuklarımızı bir de grafikle destekleyelim ve kavramanızı arttıralım

işverenemaliyet

 

Yani bu kavramların birbirini içine aldığını fark etmişsinizdir. Hangisinin hangisini kapsayıp içine aldığını da görelim;

kapsam

Yorumlara kapalı.

Menü