Bireysel Emeklilik Sistemi – Sağlık Sigortası – Vergi Avantajı

Vergi avantajı nedir?

Herşeyden önce şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bireysel emeklilik sistemi (BES) yada özel sağlık sigortasında (SS) vergi avantajı, sizin ödediğiniz katkı paylarının belli bir yüzde ile çarpılarak size iadesi değildir.

Çalışıyorsunuz ve belli bir gelir elde edip bunun vergisini ödüyorsunuz. Bu verginin hesaplandığı bu gelir sizin katkı payınız kadar düşürülüp verginiz öyle hesaplanıyor. Aslında siz ödeme yapınca bir kısmını geri almıyorsunuz, ödediğiniz vergiyi devlet düşürüyor, daha az ödediğiniz için cebinize daha çok para kalıyor.

İşte vergi avantajı budur. Örneğin siz de arkadaşınız da 10-TL vergi ödüyorsanız, arkadaşınız 1-TL BES ödüyorsa, 9-TL vergi ödüyordur ve 1-TL’si cebinde kalıyordur. Bu arada 1-TL’lik kaytı payı da varlığını sürdürüyor.

İkinci olarak değinmek istediğim, özellikle brüt çalışanlar daha iyi bilir, vergi dilimi arttıkça kesinti artar. Yılsonu yaklaştıkça cebinize daha az para kalır. İlk paragrafta bahsettiğim “belli bir yüzde” kavramı bu. Size iade edilecek vergi de sizden kesilecek vergi de aynı oranları kullandığı için kesilen rakam arttıkça iade edilecek rakam da artmaktadır. Yani ne kadar çok vergi ödüyorsanız o kadar çok iade alırsınız. Bu oranları görmek için tıklayınız.

Vergi avantajından kimler yararlanabilir?

Öncelikle gelir vergisi mükellefi olacaksınız. Yani gelir vergisine tabii olmanız gerekiyor. Ücretli olarak çalışıyorsanız zaten bu vergşye tabiisiniz demektir. İkincisi sadece kendiniz yada eşiniz için ödediğiniz katkı paylarını vergiden düşebilirsiniz.

18 yaş üstü yada altı, kızınız yada oğlunuz, okusun yada okumasın, çalışsın yada çalışmasın, onlar adına yaptığınız ödemeler vergi indirimine tabii değildir!

Ayrıca ödemeyi kim yapıyorsa indirimi o alır. Eşiniz sizin için ödüyorsa eşiniz çalıştığı kurumdan talep edebilir. Eşinizin ödediği katkı payı makbuzunu siz üzerinde adınız yazıyor diye talep edemezsiniz.

Vergi avantajından nasıl yararlanabilirim?

Yapmanız gereken ödemeyi yaptığınıza dair belgenin makbuzunun fotokopisini ücretinizi hesaplayan kişiye aynı dönem içinde teslim etmektir. Önceki dönemlere ilişkin yaptığınız ödemelerin makbuzunu indirim konusu yapamazsınız.

Burada fotokopinin şahsın kendisince de kolayca imal edilebileceği ve bu sahte evrağın farkedilemeyeceği akla gelebilir. Fakat tıpkı AGİ de olduğu gibi burada çalışanın sorumluluğu söz konusudur. Sahte evrak vermek isteyen verebilir, sonuçları da kendi sorumluluğundadur. İşverenin bu evrağın doğruluğunu teyit etme zorunluluğu yoktur.

Hangi belgelerle vergi avantajından yararlanabilirim?

Bireysel emeklilik hizmeti veren şirketler bu makbuzları aylık olarak belirttiğiniz mail adresine postalarlar. Bir çıktı alıp ücretinizi hesaplayana teslim etmeniz yeterli.

Katkı payı makbuzumu hangi tarihe kadar işverene teslim etmeliyim?

Katkı payını hangi aya istinaden ödediyseniz o ay için iade talebinde bulunabilirsiniz.

İşyerimde ücret hesaplamasını yapan birim bu ödemeyi gerçekleştirmeyeceğini söylüyor?

Bu kanuni bir hak. Ücretinizi ödememekten farksız. Siz üzerinize düşeni yaptıysanız bunu ödemek zorundalar. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz.

Katkı paylarınızı toplu ödüyorsanız ne olur?

Diyelim ki 1 senelik bir BES üyeliğiniz var. Ocak ayında başladınız ve 12 aylık ödemeyi de Ocak ayında peşin yaptınız. Bu durumda bu üyeliğinize ait poliçe yada makbuzunuzu ilgili birime teslim edersiniz ve birim her ay için ödediğiniz rakamı tespit eder ve ilgili aya avantajınızı eklerler. Örneğin ocak ayında 1 sene için 1.200-TL ödeme yaptınız. Birim her sene için 100-TL baz alır yada varsa poliçede belirtilen aylık rakamları baz alır.

Net yada brüt farketmez.

İşyerinizde brütyada net ücret sistemi olması hiç bir şeyi değiştirmez. Sonuçta ikisinde de gelir vergisi kesiliyor ve ikisinde de temelde sizden kesiliyor.

Vergi avantajının yasal dayanağı nedir?

· Gelir Vergisi Kanunu madde 40/9, 63/3, 89/1 hükümleri,
· 256 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği,
· 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri,
· Gelir Vergisi Sirküleri/59
· SGK matrahı ile ilgili uygulama, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 80 ile düzenlenmiştir.

Son olarak;

Unutmayın, sadece katkı paylarını konu edebilirsiniz. Giriş aidatı, giriş ücreti vb. ödemeler kapsam dışındadır.

Yorumlara kapalı.

Menü