Bildirimsiz Fesihte Süre

Durumun öğrenildiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten sonra ve her halde fiilin vukuundan itibaren 1 sene sonra kullanamaz.

Sağlık sebepleri ve zorlayıcı nedenlerle fesih hakkı için herhangi bir süre verilmemiştir.

Bildirimsiz fesih hakkının kullanılabilmesine ilişkin 6 iş gününün başlangıcı, sözleşmeyi feshe yetkili kişi veya makamın olayı veya yapanı öğrendiği tarihtir.

Fiil öğrenilip, failin öğrenilmesi bir soruşturmayı, gerektiriyorsa, soruşturmanın neticesi beklenecek ve soruşturma neticesinin açıklandığı tarih söz konusu 6 günlük sürenin başlangıcı olacaktır.

Yorumlara kapalı.

Menü