Okan Koçak

8 Yazı Ana Sayfaya Dön
İnan Kurumsal Eğitim İK Başdanışmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Bilirkişi, Eğitmen

İnsan Kaynakları Çalışanlarına Kitap Tavsiyeleri

Takdir edersiniz ki kariyerini insan kaynakları üzerine yapmak isteyen bir insanın belli başlı özellikleri olmalı. Bunlardan biri de okumak. Eğer kitapla aranız iyi değilse lütfen özlük işleri uzmanı olarak kalın. Zaman içinde geliştirmeyi düşündüğüm ve okuduğum kitaplar içinde çok beğendiğim kitapları listeleme ihtiyacı hissettim. Seçtiğim kitaplar karakter analizi, iş hukuku, insan kaynakları, yönetim gibi konulara yoğunlaşmaktadır. Keyifli okumalar dilerim…

İnsan Kaynakları Çalışanlarına Film Tavsiyeleri

İnsan kaynakları çalışanları için seçtiğimiz filmler motivasyon, farklılıkların yönetimi, örgüt içi iletişim, toplumun baskı ve yanlış yönlendirmesi, ön yargılar, duygusal zeka, iyi oluş, koçluk ve mentorluk, mobbing, kriz yönetimi, veri analizi başta olmak üzere bir çok konuda katkısı olacaktır. Görüş ve önerilerinizi de yorum olarak eklerseniz seviniriz.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kaç Kere Kıdem Tazminatı Talep Edebilir?

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası yatıran çalışan bildiğiniz üzere eğer ki ilk işe giriş tarihi 08.09.1999’dan önce ise SGK’dan yazı alıp işverene başvurarak 14- emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması kodu ile işten çıkışını yapabilir ve kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Fakat bunun bir sınırı var mıdır? Bu şekilde işten ayrılan biri tekrar işe başlayabilir mi? Yazıyı tekrar tekrar SGK’dan alarak her işyerinden kıdem alıp ayrılabilir miyim? Öncelikle şunu belirtelim ki hangi nedenle olursa olsun işten ayrılan biri tekrar ve tekrar çalışabilir. Hiç bir neden tekrar işe girmenize engel değildir. Eğer 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyerek yaş dışında emeklilik şartları tamamladığınıza dair SGK’dan yazı aldıysanız işyerinizden ihbar tazminatı dışında tüm alacaklarınızı alıp ayrılabilirsiniz. Bu şekilde işten ayrıldıktan sonra tekrar yeni bir yerde işe başlamanın hukuken hiç bir sakıncası yoktur. Sıkça karşılaştığımız bir durum işverenlerin kendilerini aldatılmış hissetmeleri ve “emekli olacağım diye…

Çalışanın Ek Kazançlarına Uygulanacak Maaş Haczi Oranları

Çalışanların ücretinin 1/4’üne icra gelebildiği ile ilgili herhangi bir şüphe olmasa da prim, ikramiye, AGİ ve tazminatlarının tamamının mı yoksa ücret gibi mi değerlendirileceği noktasında bir çok soru gelmektedir. Bu sorulara bir son vermek amacıyla aşağıdaki tablonun işinize yarayacağını düşünüyorum. Prim çoğu zaman “yüzde usulü ücret” ile karıştırılmaktadır. Eğer bir personel, asgari ücretin altına düşmemek kaydıyla, yaptığı işlerin belli bir oranında ücret elde ediyorsa bu prim değil yüzde usulü ücretlendirmedir ve bu bir ücret eki değil bizzati ücretin kendisidir. Bu nedenle İş Kanunu 35. md., İİK 83. md., Yargıtay 11. H.D 09.01.2013 tarh, 2012/5840 E., 2013/236 K. gereği 1/4’ü haczedilmelidir. Fakat aslen “prim kavramı” sabit bir ücret almakla birlikte göstermiş olduğu performansa bağlı olarak ücretine ek bir kazanç elde edilmesini ifade eder ki bu da primi ücret değil ücret eklentisi yapar. Böylece Yargıtay 12. H.D. 16.5.2002 tarih, 2002/9471 E. 2002/10258 E. gereği tamamı haczedilmelidir. Kısacası; yapılan iş neticesinde belli bir yüzde…

Türkiye’de Aile Şirketinde Yönetici(!) Olmak

Bu yazımda aslen aile şirketlerinden değil kurumsallaşmamış aile şirketlerinin diğer adı olan patron şirketleri ve patronun aile bireylerini de şirketin karar mekanizmasına katmasıyla oluşan zorlu çalışma ortamlarından bahsetmek istiyorum. Türkiye’deki şirketlerin %95’inin aile şirketi olduğunu, Türkiye’de büyük kabul edilen şirketlerin dörtte birinin aile şirketi olduğunu,  en eski şirketlerin bile ancak 4. neslini yaşamakta olduğunu biliyoruz. Türkiye’de işletmelerin %80’i 5’inci yılına, %96’sı 10’ıncı yılına ulaşamıyor. Diğer bir ifade ile Türkiye’de biraz tutunan aile şirketleri ya saman alevi gibi başarılara sahiptir ya varislere geçince iflas eder yada miras aşamasında yağmalanır. Aile şirketi kötüdür demek tamamen hatalı olur. Fakat bir çek, bir fatura düzenlemekten aciz insanların şirket sahibi olması, bu işsizlik ortamında işinde kalmak isteyenlerin ruhen el pençe durması, işleri (bir süreliğine) iyi giden şirketin iyi bir şirket olduğu yanılgısı insanları zor durumda bırakıyor. Tersanelerde, inşaatlarda insanlar ölüyor, madenlerde göçük altında kalıyor hatta askerlerimiz zehirleniyor dersem bu şirketlerin nasıl yönetildiğini tahmin etmeniz zor olmayacaktır ve ne…

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 4 – Karanlık Fabrikalar ve İK Üzerindeki Etkileri

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Öncelikle değişimden korkmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Üreten yada tüketen taraftan birinde insan var olduğu sürece İK olacaktır. Endüstri 4.0 insanlığın çalışması gerekliliğini bitirmeyecektir. İnsan doğası gereği amaçları uğruna çabalayan ve aktif olarak üretimde bulunması gereken bir unsurdur. Endüstri 4.0 insanlara üretimde farklı roller biçecektir. Gelecekte çalışanlar için, ağır şartlar altında, beden gücünün sınırlarını zorlayarak çalışmak ya da ofislerde oturup dirsek çürütmek yerine, kendinden organize süreçler içinde kendi uygulamalarını takip etmek ve üretim stratejileri geliştirmek çerçevesinde olan işler ana çalışma ögeleri olacaktır. Üretim süreçlerini takip ve kontrol eden çalışanlar üretimin hala ana unsurudur.  Çok sayıda üretim sistemi olacağından aynı zaman da bunları kontrol edecek insan sayısı da artacaktır. Çalışanlar, sorumluluklarını yerine getirmezlerse makine değil insan odaklı sorunlar ortaya çıkacak ve aksaklıklar yaşanacaktır. Bu açıdan insanlar 4. Sanayi Devrimi’nde üretim için en önemli unsurlardan biridir. (Kahraman, 2017) Endüstri 4.0’ın insan kaynakları ve işgörenler üzerindeki genel etkileri şu şekilde bir…

Çalışanların Tatillerde Kullanabilecekleri Haklar

Çalışanların özellikle yaz tatillerinde merak ettikleri ve sıkça sordukları sorulara yanıt olması amacıyla ücretsiz yol izni, yıllık izin süreleri, ücret avansı ve avans izin kavramlarına değinen toparlayıcı bir makale eklemeyi uygun gördük. Ücretsiz yol izni; Ücretsiz yol izni, çalışanın tatilini il dışında geçireceğini ispat etmesi koşuluyla en fazla 4 güne kadar işverence verilmesi zorunlu olan ücretsiz bir izindir. Uçak bileti, otel rezervasyonu vs. ile kanıtlanabilir. Diğer her hak kullanımında olduğu gibi bordroda ilgili kısımda gösterilmelidir. Yıllık izin formunda yada ayrı bir formda karşılıklı olarak imza altına alınarak açıkça gösterilmelidir. Yıllık izin süreleri; Bu konu ile ilgili güzel bir makalemiz mevcut. Buraya tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz. Yıllık izin süreleri mevcut kanuna göre; Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 İş Günü Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İş…

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 3 – Endüstri 4.0’a Geçiş İçin Asgari Şartlar

Endüstri 4.0’ın 8 Şartı Bu bölümde Endüstri 4.0’a geçme iddiasında bulunan bir şirketin asgari yerine getirmek zorunda olduğu sekiz madde incelenmiştir. 1. Sanal ve Fiziksel Sistemler Fiziksel dünyayı uzun süredir siber dünyadan ayrı değerlendirmek mümkün olmuyor. Siber dünyanın temeli fiziksel dünyaya dayanırken, fiziksel dünyanın sınırları siber dünya ile genişliyor. Bu iki dünyanın bir araya geldiği Siber-Fiziksel Sistemler ise iki önemli unsurdan oluşuyor: Birbirleri ile internet üzerinden ve atanmış bir internet adresi ile haberleşen nesne ve sistemlerin oluşturduğu ağ; gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında simülasyonuyla ortaya çıkan sanal ortam. Nesnelerin İnterneti ile birlikte çok geniş bir iletişim ağı yaratan ve böylece gerçek ve sanal dünyalar arasındaki sınırı kaldırmaya yönelen Siber-Fiziksel Sistemler, Endüstri 4.0’ın temelindeki güçlerden birini oluşturuyor. Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp farklı servislerle iletişim kurmasını esas alıyor. Tıpkı akıllı telefonlardaki internet bağlantısı ile çeşitli içeriklere ulaşmamız, çevremizdeki diğer akıllı telefonlarla farklı…

Menü