Ferda Tanacı

2 Yazı Ana Sayfaya Dön
1982 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlayan yazar yüksek lisansını ise Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğum Var mı?

İşyerinizin tehlike sınıfını belirlediniz. Eğer işyeriniz tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İşyeriniz az tehlikeli sınıfta yer alıyor ve 50’den az çalışanınız bulunuyor ise 01.07.2017 tarihine kadar hizmet alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İş güvenliği…

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadır?

İş güvenliği hizmeti alma zorunluluğu 2012 yılından beri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu kanunun istisnaları; Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri olarak belirlenmiştir. Temmuz 2016’da çıkarılan kanun hükmünde kararname ile elliden az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumlarının iş güvenliği hizmeti alma yükümlülüğü 01 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir. Yine aynı kanun kapsamında işverenlerin ve çalışanların yükümlülükleri ayrı ayrı belirtilmiştir. İşverenler, çalışanlara güvenli bir çalışma alanı ve yapılan iş ile ilgili güvenli çalışma…

Menü