yabancı personel çalıştırma

3 Sonuçlar Gösteriliyor Ana Sayfaya Dön

Yurtdışından Başvuru ile Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma

Öncelikle belli hazırlıkların yapılmasını öneririm;  e-devlet şifresi: E-devlet şifresini 2-TL karşılığında herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. Herhangi birinin e-devlet şifresi elbette işinizi görmez. İşyeri sahibinin yada vekilinin bu işlemi yapması gerekiyor. Başvuru onlar adına yapılacak. Vekaletname: Vekil işlem yapıyorsa vekaletnameye ihtiyacınız olacak. Doğal olarak vekaletnamede bu işlemi yapmaya yetkiniz olması gerekiyor. Noterlerin bir çoğu bu vekaletnameyi hazırlayıp imzalarken alınacak olan yabancı personelin bilgilerini spesifik olarak giriyorlar. Genel olarak “bu kişi yabancı personel alımı işlemleri için hertürlü işlemi, başvuruyu yapmaya ÇSGB’na başvurmaya yetkilidir” diye vekalet verilmiyor. Yabancı personelin pasaport fotokopisi, yeminli tercümandan onaylı diploması, pasaportu, Tarafların karşılıklı imza etmiş oldukları iş sözleşmesinin aslı. Şirketin SGK, iletişim bilgileri, en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu Yabancı personelin ve eşinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim durumu, iş deneyimleri, adli sicili, sağlık durumu, Türkiye’de daha önce…

Yurtiçinden Başvuru ile Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma

Öncelikle belli hazırlıkların yapılmasını öneririm;  e-devlet şifresi: E-devlet şifresini 2-TL karşılığında herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz. Herhangi birinin e-devlet şifresi elbette işinizi görmez. İşyeri sahibinin yada vekilinin bu işlemi yapması gerekiyor. Başvuru onlar adına yapılacak. Vekaletname: Vekil işlem yapıyorsa vekaletnameye ihtiyacınız olacak. Doğal olarak vekaletnamede bu işlemi yapmaya yetkiniz olması gerekiyor. Noterlerin bir çoğu bu vekaletnameyi hazırlayıp imzalarken alınacak olan yabancı personelin bilgilerini spesifik olarak giriyorlar. Genel olarak “bu kişi yabancı personel alımı işlemleri için hertürlü işlemi, başvuruyu yapmaya ÇSGB’na başvurmaya yetkilidir” diye vekalet verilmiyor. Yabancı personelin pasaport fotokopisi, yeminli tercümandan onaylı diploması, pasaportu, Tarafların karşılıklı imza etmiş oldukları iş sözleşmesinin aslı. Şirketin SGK, iletişim bilgileri, en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar-zarar tablosu Yabancı personelin ve eşinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim durumu, iş deneyimleri, adli sicili, sağlık durumu, Türkiye’de daha önce…

2015 25 Sayılı Genelge – KADEM – Kayıtdışı ile Mücadele

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 90211595 / Konu : Kayıt dışı istihdam ile mücadele GENELGE 2015/25 Bilindiği üzere Kurumumuz Yönetim Kurulunun 27/2/2014 tarihli ve 2014/82 sayılı kararı ve Bakanlık Makamının 12/3/2014 tarihli ve 95 sayılı OLUR’ları ile kurulan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında; Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü hususlarında işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, bunları geliştirmek ve uygulamak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sektörel denetim programları oluşturmak hususları yer almaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Bankalar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge alınması amacıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 11 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 100 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak “Bankalar ve Kamu İdareleri…

Menü