Ocak 2014

2 Yazı Ana Sayfaya Dön
Ocak 2014 Ayına ait tüm yazılar.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Öngörülen İdari Para Cezaları

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 01.01.2014 itibarıyla Ceza Miktarı Yeniden Değerleme Oranı %3,93 Açıklama 4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için 4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek,denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.240 Türk Lirası / her yükümlülük için 6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.601 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.800 TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) 6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri içingörevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.680 Türk Lirası 6/1-c 26-1/b…

Maaş Haczi – Maaşa İcra Gelmesi Ne Demektir? Ne yapılmalı?

Maaş haczi işverenin eline ulaştığında, işveren anında Alacaklı’nın avukatına bir yazı yazacaktır. Bu yazıda işçinin maaşında halihazırda bir haciz olup olmadığını, maaşınızın 4/1’ini ve yan haklarınızın tamamını kesip Alacaklı’nın haciz yazısında belirtilen hesap numarasına yatıracağını bildirir. Aynı anda da işçisini gelen tebligat hakkında bilgilendirir ve kesinti yapacağı bilgisini verir. Eğer daha önce işverenin eline işçi ile ilgili başka bir haciz ulaştıysa Alacaklı’nın avukatına kaçıncı sırada olduğunu bildirir bir yazı yazar. Aynı anda birden fazla haciz işlemi yürütülemez. İşveren işçi ile ilgili eline geçen haciz yazılarını sırayla yürütür. İlk gelen haciz işlemi önce yürütülür ve işverene ulaşma sırasına göre işveren kesintileri yapar ve Alacaklı’lara sırayla öder. Bir haciz ödenmeden diğerine geçemez. İşveren maaşın 4’te 1’ini yani %25’ini haciz tebligatındaki verilen IBAN’a yatırır ve daha fazlasını kesemez. Eğer bir gün işten ayrılırsanız ve ücretin 4/1’inin ve ücret benzerlerinin tamamının icraya ödeneceğinin dışında yıllık izin ücreti, ihbar-kıdem tazminatı vb. ne alırsanız bunların tamamının…

Menü