Haziran 2012

5 Yazı Ana Sayfaya Dön
Haziran 2012 Ayına ait tüm yazılar.

Hizmet Listesi Görüntüleme

SGK’ya ödenen prime esas kazançların ve kaç gün için ödeme yapıldığının yer aldığı listeyi dökmenin birden fazla yolu var. İlk yol e-devlet şifresi ile dökmek. e-devlet şifrenizle https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu linke tıklayarak dökümünüzü barkodlu olarak alabilirsiniz. İkinci yöntem ise https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ linkten alabilirsiniz. Bu siteden alınan hizmet listeleri onaysız olur. Vereceğiniz kuruma göre kabul görmeyebilir. Üçüncü yöntem, eğer çalışıyorsanız şirketinizden istemek. Fakat şirket size sadece kendinde çalışılan günleri dökebilir. Bu arada sadece bir çalışana ait döküm alamadığından tüm şirketi vermek zorunda kalır ki işverenler bu uygulamayı sakıncalı bulurlar. Dördüncü yöntem ise SGK’nın herhangi bir şubesine gidip istemektir.

Bordrolama Hizmetinin Dışarıdan Alınması

Bordrolama hizmetlerini şirketler bir çok amaçla dışarıdan almakta, taşere etmektedirler. Bu sebeplerden biri aşırı derecede günlük yada geçici diye tabir edilen personelin çalıştırılması nedeniyle oluşan iş yoğunluğunun devredilmesidir. Aslında burada iş yoğunluğundan ziyade riskin devredilmesidir. Bildiğiniz gibi özlük alanında özellikle SGK ile ilgili yapılan hataların bedelleri çok ağır olabilmektedir. Ne kadar iyi olursanız olun gözden kaçırabileceğiniz ufak detaylar başınızı ağrıtabilir. Bu riski yok etmenin en hızlı çözümlerinden biri dışarıdan bordrolama hizmeti almaktır. Diğer bir sebep ise nüfusunuzu az göstermek. Özellikle özürlü personel çalıştırmak istemeyen şirketlerde bu sıklıkla görülmekte. Belli bir adedin üzerindeki personeli dışarıdan bordrolayarak kendi hizmet listelerinde bu personele yer vermemekte ve bu yükümlülükten kaçınmaktadırlar. Bir diğer sebep ise aynı anda çok fazla personelin işe alınması yada çıkarılması nedeniyle bu iş yükünün altından kalkabilecek yeterli alt yapıya sahip olunmaması durumudur. Örneğin dönemsel bir iş yapıyorsanız ve aynı anda 2500 kişinin girişi yada çıkışı yapılması gerekiyorsa sizin 2-3 personeliniz bu…

Bireysel Emeklilik Sistemi – Sağlık Sigortası – Vergi İadesi Hesaplama

Vergi avantajından dolayı elde ettiğim kazançı nasıl hesaplayabilirim? Brüt ücretiniz ve bulunduğunuz gelir vergisi dilimi üzerinden hesaplama yapmanız gerekiyor. Ödediğiniz katkı payını gelir vergisinin hesaplandığı matrahtan düşeceksiniz. Böylece daha düşük bir rakamı baz alarak daha düşük tutarlı bir vergi bulacaksınız. Bu düşük vergi sayesinde elinize geçen net daha yüksek kalacak. Örnek vermek gerekirse; Brüt ücreti 1.000-TL olan bir işçinin aylık BES katkı payı 100-TL olsun. Gelir vergisinde de 1. basamakta yer alsın, Brüt Ücret (A) 1.000,00 TL (Bordronuzdan görebilirsiniz) SGK Kesintileri (B) 150,00 TL (Sigorta oranları için tıklayınız) Gelir Vergisi Matrahı (C=A-B) 850,00 TL BES Katkı Payı (D) 100,00 TL BES Katkı Payı İndirimi Sonrası Gelir Vergisi Matrahı (E=C-D) 750,00 TL Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (F) (%15) 112,50 TL (1. gelir vergi dilimi %15) Damga Vergisi (G) (%0,66) 6,60 TL Asgari Geçim İndirimi (H) 66,49 TL  (Hesaplamayı öğrenmek için tıklayınız) Net Ücret (I=A-B-F-G+H) 797,39 TL Aynı şartlarla eğer 100-TL katkı…

Bireysel Emeklilik Sistemi – Sağlık Sigortası – Vergi Avantajı

Vergi avantajı nedir? Herşeyden önce şunu belirtmekte fayda görüyorum. Bireysel emeklilik sistemi (BES) yada özel sağlık sigortasında (SS) vergi avantajı, sizin ödediğiniz katkı paylarının belli bir yüzde ile çarpılarak size iadesi değildir. Çalışıyorsunuz ve belli bir gelir elde edip bunun vergisini ödüyorsunuz. Bu verginin hesaplandığı bu gelir sizin katkı payınız kadar düşürülüp verginiz öyle hesaplanıyor. Aslında siz ödeme yapınca bir kısmını geri almıyorsunuz, ödediğiniz vergiyi devlet düşürüyor, daha az ödediğiniz için cebinize daha çok para kalıyor. İşte vergi avantajı budur. Örneğin siz de arkadaşınız da 10-TL vergi ödüyorsanız, arkadaşınız 1-TL BES ödüyorsa, 9-TL vergi ödüyordur ve 1-TL’si cebinde kalıyordur. Bu arada 1-TL’lik kaytı payı da varlığını sürdürüyor. İkinci olarak değinmek istediğim, özellikle brüt çalışanlar daha iyi bilir, vergi dilimi arttıkça kesinti artar. Yılsonu yaklaştıkça cebinize daha az para kalır. İlk paragrafta bahsettiğim “belli bir yüzde” kavramı bu. Size iade edilecek vergi de sizden kesilecek vergi de aynı oranları kullandığı için…

Menü