İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kişilik Testleri

Öncelikle, analiz yöntemine göre çeşitli isimlerle ayrılmaktadırlar fakat biz kullanım amaçlarına değineceğimiz için ayrım yapmayarak kişilik testleri (kişilik envanteri) diyeceğiz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Kişilik testleri, kişinin çeşitli özelliklerini analiz etme imkanı veren sorulardan oluşan davranışsal bir ölçüm tekniğidir. Kendi içinde oluşturduğu özel bir sistemi vardır. Bu sistem içinde barındırdığı testler sayesinde, kişinin karakteristik özelliklerinin yanında bazı zihinsel ve bedensel yeteneklerini ve bu yeteneklerin gelişme süreçlerini de ortaya koyar. Bu sonuçlar, belirli sistemin içinde elde edildiği için sayısal ve tutarlı sonuçlardır. Kişilik testleri, bize kişileri daha kısa sürede tanıma imkanı sağlar. Kişinin kolayca tespit edilemeyecek soyut olan öğrenme ve zeka düzeyi, analitik düşünme ve ilişki kurabilme yeteneği gibi özelliklerini sayısallaştırarak görmemizi sağlar. Bu testler iş yerlerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu testlerin tercih edilmesinin sebebi sadece kişinin karakteristik özellikleri, yetenekleri zeka düzeyi değil bunların iş ile ve iş yeri ile uyumudur. Bu sebeple de bu testlerin uygulama süreci öncesinde iş ortamının…

Menü